top of page
CHANGZHOU ADV

Като производител на топлообменници, ADV може да отговори на различните нужди от производителност на всеки клиент за радиатори.  В допълнение към персонализирането на алуминиеви радиатори при поискване, ние също можем да си сътрудничим, за да завършим производството на ядра и аксесоари според вашия бизнес модел.  

 

Добре дошли да се свържете директно с нас, за да получите повече модели за бизнес сътрудничество. Ние се ангажираме да станем вашият най-надежден доставчик.

                                                                  

Производство с дизайн по поръчка

Пластинчатият охладител се състои главно от сърцевината, главите от двете страни, свързващата тръба и монтажната скоба. Ядрото на вакуумно споявания охладител се състои от покривна плоча, преградна плоча, дълго уплътнение, късо уплътнение и вътрешни и външни ребра. Компонентите се спояват в едно цяло във вакуумна пещ за спояване. Преградата е основната повърхност за пренос на топлина, перката е вторичната повърхност за пренос на топлина за подобряване на топлопреминаването, а уплътнението се използва за уплътняване.

ПЕРСПЕКТИВАЙТЕ ВАШИТЕ перки

Какво ще кажете за производствения процес

на

по-хладно ядро?

CHANGZHOU ADV
bottom of page